En

خدمات

پیام کوتاه امروزه نه‌تنها به عنوان یک ابزار ارتباطی، بلکه به عنوان یک روش آموزش، سرگرمی و اطلاع‌رسانی نیز شناخته ‌می‌شود. سرویس‌های ارزش افزوده خدماتی هستند که شبکه پیام کوتاه را در قالب‌های فوق به کار می‌گیرد و با جذب مشترک، خدمات یک‌پارچه و متنوع را به آنها عرضه می‌کند.

موبیرو سرویس‌های پیامکی خود را با تمرکز بر آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی طراحی کرده و گسترش داده است. رویکرد موبیرو، نه تنها تنوع و تعدد، بلکه انسجام خدمات و اعتبار محتوا برمبنای نیاز مخاطبین است. از نمونه سرویس‌های پیامکی موبیرو میتوان به جشنواره خرید، کافه موبایل و افتخارات ما ایرانی‌ها اشاره کرد.

موبیرو با نگاهی تازه و خلاق، آموزش و مسابقه را درهم آمیخته و توانسته متفاو‌ت‌ترین مسابقات پیامکی همراه با جوایز ارزشمند را برگزار کند.

services-operator